open
Upgrade to a better browser, please.

Science Fiction, Fantasy & Horror Publishers

Original Japanese publication

Original Japanese publication

Founded: Unknown
Founded by:
Location:
Japan
Titles/Circulation:
Links:


History

A generic "press" that serves as a stand-in for all works originally published in Japanese.


Submission Details

No Submission Details currently exists for this publisher. Be the first to write one.

Submit Submission Details


Works in the WWEnd Database

 2021
 2020
 2020
 2020
 2020
 2020
 2020
 2020
 2020
 2020
 2020
 2020
 2020
 2020
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2005
 2005
 2005
 2005
 2005
 2005
 2005
 2005
 2005
 2005
 2005
 2005
 2005
 2005
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2002
 2002
 2002
 2001
 2001
 2001
 2001
 2001
 2001
 2001
 2000
 2000
 2000
 2000
 1999
 1999
 1999
 1999
 1999
 1999
 1999
 1999
 1999
 1998
 1998
 1998
 1997
 1997
 1996
 1996
 1996
 1996
 1996
 1996
 1996
 1996
 1996
 1997
 1996
 1995
 1995
 1995
 1994
 1994
 1994
 1994
 1994
 1994
 1994
 1993
 1993
 1993
 1993
 1993
 1993
 1992
 1992
 1991
 1991
 1991
 1991
 1991
 1990
 1989
 1988
 1988
 1988
 1988
 1988
 1988
 1988
 1987
 1987
 1987
 1987
 1987
 1986
 1986
 1986
 1986
 1986
 1985
 1985
 1985
 1985
 1985
 1985
 1985
 1984
 1984
 1984
 1984
 1984
 1984
 1984
 1983
 1983
 1983
 1983
 1982
 1982
 1982
 1981
 1980
 1979
 1977
 1973
 1973
 1967
 1967
 1966
 1965
 1964
 1964
 1962
 1959
 1956
 1945
 1926
 1808
 1776
  


Authors Published

• Reki Kawahara  • Ryohgo Narita  • HIdeyuki Kikuchi  • Fujino Omori  • Isuna Hasekura  • Natsume Akatsuki  • Aneko Yusagi  • Kazuma Kamachi  • Nisio Isin  • Tappei Nagatsuki  • Gakuto Mikumo  • Ao Jyumonji  • Kumo Kagyu  • Hiro Ainana  • Ryo Shirakome  • Thiago Lucas  • Kugane Maruyama  • Fumi Yoshinaga  • Daisuke Umezu  • Nagaru Tanigawa  • Haruki Murakami  • Yoshiki Tanaka  • Kobo Abe  • Carlo Zen  • Hayao Miyazaki  • Tohru Kai  • Mizuki Nomura  • Shidu Jin  • Koji Suzuki  • Kei Sazane  • Shiden Kanzaki  • Katsuhiro Otomo  • Ishio Yamagata  • Jougi Shiraishi  • Miyuki Miyabe  • Keiichi Sigsawa  • Ryo Ikehata  • Hirotaka Adachi  • Fuyumi Ono  • Makoto Niitsu  • Chiyomaru Shikura  • Masaki Kajishima  • Masanori Ota  • Hiroyuki Morioka  • Mamoru Hosoda  • Junichi Fujisaku  • Housuke Nojiri  • Project Itoh  • Taiyo Fujii  • Yoji Enokido  • Ryo Suzukaze  • Ryo Kawakami  • Nahoko Uehashi  • Yasutaka Tsutsui  • Haruka Takachiho  • Kazuki Sakuraba  • Issui Ogawa  • Hiroshi Sakurazaka  • Toh EnJoe  • Chohei Kambayashi  • Hiroshi Yamamoto  • Sakyo Komatsu  • Noriko Ogiwara  • Natsuhiko Kyogoku  • Naoyuki Uchida  • Kore Yamazaki  • Arata Kanoh  • Yosuke Kuroda  • Yoko Tawada  • Hirotaka Tobi  • Shinji Kajio  • Ryo Mizuno  • Hiromi Kawakami  • Dempow Torishima  • Muya Agami  • Sayaka Murata  • Taro Hirai  • Eiko Kadono  • Yoko Ogawa  • Kenji Kamiyama  • Hiroe Suga  • Rokuro Inui  • Yuba Isukari  • Hiroko Oyamada  • Aoko Matsuda  • Toshikazu Kawaguchi  • Karoru Kurimoto  • Yusuke Kishi  • Fumi Nakamura  • Sayuri Ueda  • Hideo Furukawa  • Otaro Maijo  • Koushun Takami  • Ryunosuke Akutagawa  • Masaki Yamada  • Hideaki Sena  • Asa Nonami  • Natsuki Ikezawa  • Tow Ubukata  • Ryu Mitsuse  • Kojiro Iwato  • Yumi Toma  • Tsugiko Kubo  • Shuji Tsushima  • Kanae Minato  • Ueda Akinari  • Hiroshi Seko  •  Rokujiuyen  • Katsushika Hokusai  • Mariko Koike